dilluns, 5 de febrer de 2018

El Moviment Obrer i les Revolucions Europees del 1917 a Mallorca.

El proper 22 i 23 de febrer de 2018 hi tendran lloc les Segones Jornades d’Història del Moviment Obrer a Mallorca, les quals es presenten amb el títol: “El Moviment Obrer i les Revolucions Europees del 1917 a Mallorca.” Es duran a terme a Can Balaguer, carrer de la Unió, 3. Palma.

A continuació, adjuntem tant el programa com la imatge informativa de les jornades.

Dijous 22 de febrer.

18h - Presentació a càrrec del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió.

18.15h - Conferència inaugural: Les revolucions de 1917: context europeu i mediterrani.
Pere Gabriel. Catedràtic Emèrit d’Història Contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona).

18.45h - L’escissió tercerista i els inicis del moviment comunista a Espanya i a les Balears.
David Ginard. Professor titular d’Història Contemporània (Universitat de les Illes Balears).

19.00h - La cultura a Mallorca entorn del 1917.
Damià Pons. Catedràtic de Filologia Catalana (Universitat de les Illes Balears).

19.15h -  Els anys del pistolerisme. Anarquisme i reacció patronal a Catalunya. Els efectes a les Balears 1917-23.
Dolors Marín. Doctora en Història Contemporània.

19.30h - Debat.


Divendres 23 de febrer.

18.00h - El republicanisme mallorquí davant les revolucions del 1917.
Pere Josep Garcia Munar-Catalina Martorell. Doctors en Història.

18.15h - La reacció de la dreta i el món catòlic davant les revolucions de 1917 a Espanya i a Mallorca (1917-1923).
Pere Fullana. Professor de Teoria i Història de l’Educació (Universitat de les Illes Balears).

18.30h - Societats Obreres, crisi de subsistències i conflictivitat social a Mallorca (1914 – 1920).
Josep Vílchez. Llicenciat en història (Fundacions Darder-Mascaró).

18.45h - Societat i emigració a Mallorca entorn del 1917.
Sebastià Serra. Catedràtic d’Història Contemporània (Universitat de les Illes Balears).

19.00h -  El moviment obrer i el context revolucionari del 1917 a Menorca.
Miquel Àngel Casasnovas. Doctor en Història (Institut Menorquí d’Estudis).

19.15h - Debat.

19.30h - Clausura.


 Publicat per: Marina Castillo Fuentesal.