dimecres, 2 de novembre de 2022

Publicació de llibre

 Ja s’ha publicat el llibre “Les mobilitzacions per a la protecció del medi ambient a les Illes Balears des de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció (1991) fins a l’actualitat: impactes socials i culturals” resultat de l’acció puntual de recerca i desenvolupament AP_2021_048

El podeu consultar a: https://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/monografiesPDI/index/assoc/2022mobi.dir/2022mobilitzacionsProteccioMAmbientBalears9122.pdf 
Publicat per: Marina Castillo Fuentesal.