divendres, 8 de març del 2024

Jornades

Les “XXXIX Jornades d'Estudis Històrics Locals: Sanç I de Mallorca. El regne de Mallorca i la Mediterrània a l’inici del segle XIV” tindran lloc els dies 19, 20 i 21 de setembre

Fins el 15 de maig es podran presentar els resums. 

Més informació a: http://www.iebalearics.org/ca/noticies/estudis-locals/xxxix-jornades-destudis-historics-locals-sanc-i-de.html 

Publicat per: Marina Castillo Fuentesal.